Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ο "Αναπνέων" Ζωδιακός (τα έξι "μυστικά ζευγάρια" του ζωδιακού)!


Ζούμε σε έναν «πολωμένο» κόσμο! Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας τα πράγματα, τα πρόσωπα, οι καταστάσεις, τα ζώα, το κάθε τι ανήκει σε μία συγκεκριμένη πολικότητα, θετική (αρσενική) ή αρνητική (θηλυκή). Όποια κατάσταση και αν σκεφτούμε είναι βέβαιο ότι κάπου υπάρχει και η διαμετρικά αντίθετη της. Όλοι οι άνθρωποι για παράδειγμα ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο φύλο, σε μία συγκεκριμένη πολικότητα. Είναι είτε αρσενικοί (άντρες) είτε θηλυκοί (γυναίκες). Τα ζευγάρια του ίδιου φύλου  δεν ξεφεύγουν από αυτό τον κανόνα, αφού και σε αυτά το ένα μέλος έχει πιο ισχυρή την αρσενική και το άλλο τη θηλυκή πολικότητα. Αν δυο άνθρωποι δεν είναι «πολωμένοι» μεταξύ τους δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ερωτική/σεξουαλική ενέργεια ανάμεσα τους!

Πουθενά στον ορατό μας κόσμο δεν υπάρχουν «άπολες» και «άφυλες» καταστάσεις. Ο μόνος τρόπος για να εκδηλωθεί μία κατάσταση στις γήινες διαστάσεις είναι εκείνος της πόλωσης. Γιατί όμως να είναι όλα πολωμένα; Ίσως επειδή η πόλωση δημιουργεί ορμητική κίνηση που ωθεί τα πράγματα / τις καταστάσεις στο να εξελιχθούν! Η εκάστοτε ελκτική ή απωστική δύναμη ανάμεσα στους πόλους των  διαφόρων "ζευγών" που υπάρχουν γύρω μας φαίνεται να δημιουργεί τελικά, να κινεί και να εξελίσσει το ίδιο το φαινόμενο της ζωής!

Πάρτε για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο. Κινείται χάρη στις καύσεις που δημιουργούνται στον κινητήρα του, οι οποίες στρέφουν τον άξονα του, που με τη σειρά του περιστρέφει τις ρόδες του αυτοκινήτου. Στον κινητήρα του αυτοκινήτου γίνονται διαρκώς μικρές εκρήξεις (της βενζίνης) και εκτονώσεις (τα αέρια της καμένης βενζίνης - τα καυσαέρια, δηλαδή - οδηγούνται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου για να απομακρυνθούν και να μπορέσει στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία καινούργια έκρηξη). Αυτές οι διαρκείς «εκρήξεις - εκτονώσεις» κινούν τελικά το αυτοκίνητο.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη «μηχανή» που λέγεται ανθρώπινο σώμα: ο άνθρωπος εισπνέει οξυγόνο και εκπνέει διοξείδιο του άνθρακα (καυσαέρια). Χωρίς αυτή τη σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία εισπνοής - εκπνοής το ανθρώπινο σώμα θα έμενε από ενέργεια και ο άνθρωπος θα πέθαινε! Βλέπουμε δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η «πόλωση» έχει να κάνει με τον ίδιο το μηχανισμό της ζωής! Η Αστρολογία, σα μία γλώσσα αρχετύπων που είναι, εκφράζει καθαρά αυτή την «πολωτική» αναγκαιότητα. Η "πολωμένη" φύση των πραγμάτων συνεπάγεται και την ανάγκη του «ζευγαρώματος» τους, της συνεργασίας ανάμεσα στους αντίθετους πόλους. Όλα αυτά δηλώνονται ξεκάθαρα - όπως θα δούμε στη συνέχεια - στο Ζωδιακό Κύκλο.

Γνωρίζουμε ότι τα δώδεκα ζώδια χωρίζονται εναλλάξ σε αρσενικά και σε θηλυκά. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη «πόλωση» που υπάρχει μέσα στο ζωδιακό. Υπάρχουν πολλές ακόμη. Μία από αυτές ήταν γνωστή από την αρχαιότητα: την αναφέρει ο Πτολεμαίος, ο οποίος διαχωρίζει τα ζώδια σε «κυρίαρχα» και σε «υποτακτικά». Τα έξι πρώτα ζώδια, από τον Κριό μέχρι την Παρθένο, είναι «κυρίαρχα» (θετικής πολικότητας) ενώ τα έξι τελευταία, από το Ζυγό μέχρι τους Ιχθείς, είναι «υποτακτικά» (αρνητικής πολικότητας). Ο αρχαίος αυτός διαχωρισμός ισχύει και σήμερα, αλλά ο λόγος αυτού του διαχωρισμού μας είναι πιο σαφής (όπως θα δούμε). Τα έξι πρώτα ζώδια καλούνται ζώδια «ατομικιστικής» συνείδησης, ενώ τα έξι τελευταία «συλλογικής» συνείδησης.

Η «πόλωση» όμως των ζωδίων δεν εξαντλείται εδώ. Με έναν ανάλογο συλλογισμό, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το ανατολικό ημικύκλιο του ζωδιακού (από τον Αιγόκερο ως τους Δίδυμους) αρσενικό και το δυτικό ημικύκλιο (από τον Καρκίνο ως τον Τοξότη) θηλυκό. Αν το σκεφτούμε καλά, θα δούμε ότι στο μεν ανατολικό ημικύκλιο βρίσκονται τα ζώδια που είναι περισσότερο αυτάρκη (αρσενικό στοιχείο), ενώ στο δυτικό ημικύκλιο βρίσκονται τα ζώδια που προσδιορίζουν τον εαυτό τους κυρίως μέσα από τη σχέση τους με τους άλλους (θηλυκό στοιχείο). Έχουμε και εδώ δηλαδή το διπολικό σχήμα «εισπνοής - εκπνοής», την πόλωση που αναφέραμε ότι υπάρχει με πολλούς τρόπους και μορφές - συχνά απροσδόκητες - μέσα στον ζωδιακό.

Ένα σχήμα τόσο υψηλού συμβολισμού όπως είναι ο Ζωδιακός οφείλει να εμπεριέχει αυτό τον "πολωτικό" μηχανισμό, έτσι ώστε να παράγει και να παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας για να μπαίνουν σε κίνηση και να λειτουργούν τα ζώδια, τα μεγάλα αυτά αρχέτυπα της ζωής. Αν και ο ζωδιακός κύκλος μοιάζει σε μια πρώτη ματιά να είναι κύκλος, σε ένα υψηλότερο επίπεδο είναι μια σπείρα (δεν τελειώνει κάπου συγκεκριμένα άλλά αναπτύσσεται ελικοειδώς προς τα πάνω). Στον "σπειροειδή" ζωδιακό δεν υπάρχουν "πρώτα" και "τελευταία" ζώδια. Ο Κριός π.χ. που ανοίγει το Ζωδιακό κύκλο θεωρείται σαν ένα "ακατέργαστο" ζώδιο που δεν διαθέτει ιδιαίτερα εξυψωμένη συνειδητότητα. Αν το σκεφτούμε καλύτερα όμως θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο Κριός έπεται στη ζωδιακή σπείρα των "συμπαντικά σοφών" Ιχθύων (ενός ζωδίου που θεωρείται ότι έχει μία εξαιρετικά ανεπτυγμένη και εξυψωμένη συνειδητότητα). Αλλάζει τότε η προοπτική μας και αρχίζουμε να θεωρούμε και τον Κριό σαν ένα ζώδιο εξαιρετικά υψηλής συνειδητότητας!ΟΙ ΕΞΙ ΖΩΔΙΑΚΕΣ «ΑΝΑΣΕΣ»

Γνωρίζουμε ήδη τις τρεις βασικές ζωδιακές “συγγένειες” μέσα στο Ζωδιακό: τις “Πολικότητες” (έξι “αρσενικά” και έξι “θηλυκά” ζώδια), τα “Στοιχεία” (τα ζώδια της “Φωτιάς, της “Γης”, του “Αέρα” και του “Νερού”) και τις “Ποιότητες” (τα τρία “Παρορμητικά” ζώδια, τα τρία “Σταθερά” και τα 3 “Μεταβλητά”).  Πέρα όμως από αυτές τις συγγένειες, τα ζώδια σχηματίζουν μεταξύ τους και κάποια «μυστικά Ζεύγη»!Συγκεκριμένα σχηματίζουν κατά σειρά τα επόμενα έξι Ζεύγη:  “Κριός – Ταύρος”, “Δίδυμοι – Καρκίνος”, “Λέων – Παρθένος”, “Ζυγός – Σκορπιός”, “Τοξότης – Αιγόκερος”, “Υδροχόος – Ιχθείς”).

Για να εκδηλωθεί ολοκληρωμένα μία κατάσταση στη ζωή θα πρέπει να εκδηλωθεί διπολικά, πρώτα στην αρσενική και μετά στη θηλυκή της φάση! Χωρίς αυτόν τον μηχανισμό δεν υπάρχει "εκδήλωση", δεν υπάρχει κίνηση. Το πιστοποιούν αυτό οι πρίζες του σπιτιού μας, οι μπαταρίες στα ηλεκτρονικά μας μηχανήματα και στο αυτοκίνητο μας, που όλες τους έχουν δύο αντίθετους πόλους. Τη συμπαντική αρχή των πολικοτήτων την υπηρετούν πιστά τα ζώδια, που ανά δύο συνθέτουν έξι μικρές ολότητες, σχηματίζοντας διαδοχικά έξι «ζευγάρια» (Κριός - Ταύρος, Δίδυμοι - Καρκίνος, Λέων - Παρθένος, Ζυγός - Σκορπιός, Τοξότης - Αιγόκερος, Υδροχόος - Ιχθείς). Τα ζευγάρια αυτά αποτελούν τις έξι μεγάλες «ανάσες» του ζωδιακού, τις έξι θεμελιώδεις "αρχετυπικές παλινδρομικές διαδικασίες" που λαμβάνουν χώρα ΠΑΝΤΟΥ στο Σύμπαν!                                                
                        1)  ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΕΓΩ"

Ο Κριός και ο Ταύρος σχηματίζουν το λεγόμενο Ζεύγος της εξατομίκευσης, του "Εγώ". Ο Κριός αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την "αρσενική φάση" του "Εγώ" (το "βουναλάκι" του "Εγώ" σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα) και ο Ταύρος τη "θηλυκή φάση" του (τη "χαράδρα" του "Εγώ" δηλαδή).

Για κάθε άνθρωπο και κατάσταση στο Σύμπαν είναι σημαντικό το να είναι ξεχωριστός, μοναδικός, εξατομικευμένος, αυτάρκης, αδρανής και ασφαλής, να έχει δύναμη και παρορμητισμό, να επιβάλει τα συμφέροντα του και να κυριαρχεί στα πρόσωπα και στις καταστάσεις γύρω του. Αν δεν είχε ο κάθε άνθρωποςένα στοιχειωδώς ισχυρό «Εγώ»  τότε θα διαλυόταν από τις ισχυρές εξωτερικές πιέσεις που δέχεται ακατάπαυτα. Τη διαδικασία της ισχυροποίησης του «Εγώ», της εξατομίκευσης και της διαφοροποίησης του την έχουν αναλάβει τα ζώδια του Κριού και του Ταύρου. Ο Κριός έχει αναλάβει την αρσενική φάση αυτής της διαδικασίας και ο Ταύρος τη θηλυκή. Ας δούμε πώς...

Ουσιαστικά ο Κριός και ο Ταύρος αποτελούν ένα «πολικό Ζεύγος», μία μικρή ολότητα. Και ο μεν Κριός καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί θεωρείται ζώδιο του «Εγώ», της εξατομίκευσης: είναι ένα αρσενικό ζώδιο, που κυβερνιέται από τον πολεμικό πλανήτη Άρη. Ο Ταύρος όμως; Πως είναι δυνατόν ένα θηλυκό ζώδιο "χαμηλών τόνων", που κυβερνιέται από τον πλανήτη Αφροδίτη, να είναι τόσο εγωιστικό; Και πρώτα απ' όλα, υπάρχει θηλυκός εγωισμός; Η αστρολογία μας λέει πως υπάρχει και πως είναι ισχυρός και ισοδύναμος με τον αρσενικό!

Αν ο αρσενικός εγωισμός εκδηλώνεται επιθετικά και διεισδυτικά τότε ο θηλυκός εγωισμός εκδηλώνεται με αδράνεια, με κρυφές και παρασκηνιακές ενέργειες και με μη ουσιαστική συμμετοχή στα δρώμενα - αν αυτά δεν είναι προς όφελος του ατόμου! Με το να παραμένει δηλαδή το άτομο αμέτοχο σε καταστάσεις ζωτικής σημασίας για τους άλλους, επειδή οι καταστάσεις αυτές δεν εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Επομένως, επιθετικός και εγωιστής άνθρωπος δεν είναι μόνο όποιος συμπεριφέρεται φανερά βίαια και επιθετικά στους άλλους αλλά και όποιος είναι σκόπιμα "απών" - ή γενικά δεν παίρνει θέση - όταν οι άνθρωποι γύρω του αντιμετωπίζουν δυσκολίες (στις οποίες θα μπορούσε να βοηθήσει), προκειμένου να προστατευτεί απόλυτα ο ίδιος και να μη θιχτούν στο ελάχιστο τα ατομικά του συμφέροντα!

Κάθε φορά π.χ. που κάποιος παραμένει σιωπηλός και αμέτοχος μπροστά σε μία εμφανέστατη αδικία που συντελείται μπροστά στα μάτια του συμπεριφέρεται "θηλυκά επιθετικά"! Επίσης, κάθε φορά που κάποιος/α που έχει οικονομική άνεση δεν προσφέρει χρήματα, τρόφιμα κ.λ.π. σε μια γνωστή του φτωχή οικογένεια (π.χ. πρώην εργαζόμενων που έχουν χάσει τη δουλειά τους και έχουν μείνει επί μακρόν άνεργοι) και αυτός/ή συμπεριφέρεται "θηλυκά επιθετικά"! Η θηλυκή επιθετικότητα δεν διακρίνεται εύκολα στα μάτια τρίτων προσώπων ενώ μετέρχεται έντονα υποκριτικών και "χειριστικών" συμπεριφορών - σε τέτοιο βαθμό που σε κάποιες περιπτώσεις σε κάνει να "βγαίνεις από τα ρούχα σου"!

Πόσες φορές π.χ. έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με ένα πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα σας αδίκησε (ή γενικά συμπεριφέρθηκε "παρτάκικα"), εσείς προσπαθείτε να βρείτε το δίκιο σας, όμως αυτό το πρόσωπο (που γνωρίζει πολύ καλά ότι σας αδίκησε) όχι μόνο αρνείται εγωιστικά να σας αποδώσει το δίκιο σας αλλά έντεχνα σας "γλυστράει" συνέχεια "αδειάζοντας" σας...Κάποια στιγμή μπορεί να εκνευριστείτε και να αρχίσετε να χειρονομείτε και να φωνάζετε και τότε θα φανείτε εσείς οι επιθετικοί στα μάτια των άλλων ενώ το συγκεκριμένο πρόσωπο - χάρη στις "χειριστικές" του ικανότητες, στην κρυψίνοια του και στη μεθοδικότητα του - θα μοιάζει ειρηνικό και "καλούλικο" στους άλλους (πράγμα που θα σας κάνει ακόμη πιο έξαλλους!) Περιττό να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εξεδήλωσε σε υπερθετικό βαθμό θηλυκή επιθετικότητα απέναντι σας! Το είδος εκείνο δηλαδή της επιθετικότητας που Αστρολογικά συνδέεται άμεσα με το θηλυκό ζώδιο του Ταύρου (χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι κάθε Ταύρος γύρω σας είναι έτσι) και με τα θηλυκά ζώδια γενικότερα!                          2)  ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ"

Αφού σχηματιστεί τώρα μια ισχυρή ατομικότητα, ένα «Εγώ», θα πρέπει μετά να διασυνδεθεί, αλλιώς δεν έχει νόημα να βρίσκεται απομονωμένο. Θα πρέπει να δράσει στα πλαίσια μίας ευρύτερης κοινότητας. Οι Δίδυμοι και ο Καρκίνος σχηματίζουν το Ζεύγος της Διασύνδεσης με τους ανθρώπους και τις καταστάσεις, το Ζεύγος της νοητικής και συναισθηματικής επικοινωνίας. Ας σκεφτούμε δύο ξένους ανθρώπους που συνταξιδεύουν δίπλα - δίπλα στο λεωφορείο. Μετά από λίγη ώρα, ίσως να αισθάνονται άβολα, αν δεν έχουν ανταλλάξει κάποιες λέξεις. Το αρσενικό κομμάτι της διασύνδεσης το εκφράζουν οι Δίδυμοι. Ένας εκπρόσωπος αυτού του ζωδίου που θα βρεθεί σε μία τέτοια κατάσταση θα ανοίξει - πιθανώς - πρώτος διάλογο με το διπλανό του. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν το να καταφέρει να ανταλλάξει έστω και λίγες λέξεις μαζί του. Ο Καρκίνος εκπροσωπεί το θηλυκό κομμάτι της διασύνδεσης.

Αν οι Δίδυμοι είναι το ζώδιο της λογικής και της επικοινωνίας, ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της ψυχής, της ζεστής συναισθηματικής διασύνδεσης με τους άλλους. Έτσι, αν τύχει να βρεθούν ένας Δίδυμος και ένας Καρκίνος δίπλα - δίπλα στο λεωφορείο, το πιθανότερο είναι ότι τη συζήτηση θα την ξεκινήσουν οι Δίδυμοι. Ο Καρκίνος είναι αρκετά συνεσταλμένος και επιφυλακτικός για να κάνει το πρώτο βήμα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει όμως ένας Καρκίνος μια συζήτηση αυτή θα είναι "ζεστή", θα έχει κάποιο συναισθηματικό χαρακτήρα - παρ' όλο που σε νοητικό επίπεδο μπορεί να φαντάζει ρηχή. Οι Δίδυμοι ενδιαφέρονται κυρίως για τη γνωριμία και τη νοητική συναλλαγή με το διπλανό τους. Δεν επιθυμούν ιδιαίτερα να ανταλλάξουν συναισθηματική και ψυχική ενέργεια μαζί του. Αν όμως ξεκινήσουν τη συζήτηση τότε ο Καρκίνος δίπλα τους θα ανταποκριθεί και θα εντάξει πολύ πιο ζεστά και συναισθηματικά στοιχεία στον διάλογο.

Με λίγα λόγια, ο συνεπιβάτης Καρκίνος δεν θα μείνει μόνο στον επιφανειακό διάλογο («η τάδε στάση είναι μακριά;», «μένετε εδώ κοντά;» κ.λ.π.). Θα αδράξει την ευκαιρία για να ανταλλάξει με τον διπλανό του συναίσθημα και ψυχική ενέργεια, για να «ζεσταθεί» ψυχικά ο ίδιος αλλά και ο συνεπιβάτης του, με το μοναδικό εκείνο τρόπο που η ανθρώπινη επαφή μπορεί να ζεστάνει δύο ανθρώπους. Ακόμη και αν δεν αλλάξουν κουβέντα σε ολόκληρη τη διαδρομή  και ο Καρκίνος λίγο πριν σηκωθεί για να κατέβει γυρίσει και κοιτάξει ζεστά στα μάτια το συνεπιβάτη του πάλι θα έχει επιτευχθεί τότε ανάμεσα τους κάποιο είδος ψυχικής διασύνδεσης - θηλυκού χαρακτήρα.


                     3) ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ο Λέων και η Παρθένος σχηματίζουν το ζευγάρι της Ολοκλήρωσης του ατόμου. Ο Λέων εκπροσωπεί τη φάση εκείνη όπου ο άνθρωπος αρχίζει να φτάνει στην απόλυτη ολοκλήρωση σαν άτομο, που αρχίζει να νιώθει σαν ένας μικρός θεός. Ο Λέων διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, μεγάλη αυτοπεποίθηση, δεν έχει πολλές ανασφάλειες, είναι εξαιρετικά δημιουργικός και «πλάστης» πραγμάτων, προσώπων, καταστάσεων. Πραγματικά, πλησιάζει κατά κάποιον τρόπο στη «θέωση» και γι’ αυτό έχει την τάση να βγάζει έπαρση. Είναι «γεμάτος» με τον εαυτό του και πιστεύει ότι είναι ένας μικρός θεός, ένας βασιλιάς που οι άλλοι πρέπει να θαυμάζουν και να υποκλίνονται μπροστά του. Όπου και να βρεθεί, ο Λέων θα είναι ο εαυτός του και δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να του πάρει τον αέρα, να τον μειώσει κ.λ.π. Παραμένει ο εαυτός του, όσο δύσκολες και αντίξοες και αν είναι οι συνθήκες γύρω του.

Ο Λέων αρχίζει τη διαδικασία της ολοκλήρωσης, της τελειοποίησης της «θέωσης» του ατόμου. Στη φάση αυτή, το άτομο αρχίζει και αισθάνεται σαν ένας μικρός θεός. Δεν είναι, όμως Θεός και αυτό αναλαμβάνει να του το υπενθυμίσει το αμέσως επόμενο ζώδιο, η Παρθένος. Η Παρθένος συνεχίζει (και ολοκληρώνει) τη φάση της τελειοποίησης του ατόμου, στη θηλυκή της μορφή αυτή τη φορά. Η Παρθένος εντοπίζει το πόσο πολύ απέχει το άτομο από την τελειότητα, από τη «θέωση». Και επειδή όλοι μας, λίγο πολύ, προσπαθούμε να κρύβουμε την αλήθεια από τον εαυτό μας και να το θεωρούμε τέλειο, η Παρθένος υπάρχει για να μας υπενθυμίζει το πόσο γεμάτοι με ατέλειες και ελλείψεις είμαστε, το πόσο πολύ απέχουμε από την τελειότητα!

Αν καταφέρουμε, κάποια στιγμή, να κοιτάξουμε αντικειμενικά τον εαυτό μας στον καθρέπτη θα ανακαλύψουμε πάνω μας ένα σωρό ελαττώματα και ατέλειες: στην εμφάνιση μας, στο παρουσιαστικό μας, στο πρόσωπο μας, στα ρούχα που φοράμε. Παντού πάνω μας (αλλά και μέσα μας) υπάρχουν ατελή στοιχεία. Ο ίδιος ο χαρακτήρας μας μπορεί να περιέχει ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις (με τις τόσες μικρές και μεγάλες αμαρτίες στις οποίες υποπίπτουμε καθημερινά π.χ. έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε τον εαυτό μας μικρό θεό;). Η δουλειά της Παρθένου είναι να τα εντοπίζει όλα αυτά και να μας τα «καθρεπτίζει» πάνω μας. Είναι μία διαδικασία λιγάκι οδυνηρή για το άτομο που την υφίσταται, αλλά απαραίτητη για να μπορέσει αυτό να συνειδητοποιήσει τις ελλείψεις του και να δουλέψει με τον εαυτό του. Η δουλειά της Παρθένου, λοιπόν, είναι να κρατά μία «μεζούρα» στα χέρια της και να μετράει την απόσταση που μας χωρίζει από την τελειότητα, από το ιδεατό, το ιδανικό. Σε τελική ανάλυση, μόνο ο Θεός είναι τέλειος. Επιπλέον, η Παρθένος εκφράζει τον εαυτό μας στην πιο αγνή του, ανόθευτη (από ξένες ουσίες) και λειτουργική (με υγιές σώμα) κατάσταση του.


                                       4)  ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΟΥ "ΕΜΕΙΣ"

Το «Εγώ», αφού διασυνδεθεί και ολοκληρωθεί, μπαίνει στην αμέσως επόμενη φάση, εκείνη της "Ένωσης με μία άλλη μονάδα". Ο Ζυγός εκφράζει την αρσενική φάση αυτής της ένωσης και ο Σκορπιός τη θηλυκή. Η αρσενική φάση είναι η εξωτερική, η εμφανής: ένα αγόρι και ένα κορίτσι που προχωρούν στην παραλία πιασμένοι χέρι - χέρι, ένας άντρας και μια γυναίκα που παντρεύονται και γενικά δύο άνθρωποι που βρίσκονται κοντά και εκπέμπουν μία αρμονική εικόνα (δεν λογομαχούν, δεν εκφράζουν δυσαρέσκεια κ.ο.κ.). Αυτή η αρμονική εικόνα, όμως, δεν αρκεί για να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ενωμένοι και εσωτερικά, στην ψυχή τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι κρυφά ενωμένοι (π.χ. εξωσυζυγικοί δεσμοί) και που εξωτερικά δεν φανερώνουν το δέσιμο τους (κάθονται π.χ. στο τραπέζι συσκέψεων μιας μεγάλης εταιρείας, έχοντας κάνει κρυφά, λίγο πριν, έρωτα)!

Ο Σκορπιός εκπροσωπεί αυτό το δεύτερο (και βαθύτερο) είδος ένωσης. Η φάση του Σκορπιού προϋποθέτει την απόλυτη αφοσίωση του ατόμου στο σύντροφο του. Εδώ, το άτομο αντλεί συναισθηματική και ψυχική ενέργεια κυρίως από το σύντροφο του, ελαχιστοποιώντας τους συναισθηματικούς και ψυχικούς του δεσμούς με τους άλλους ανθρώπους (γονείς, συγγενείς, φίλους κ.λ.π.). Αυτό έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει στη φάση του Ζυγού, όπου το άτομο αποκολλάται από τους συγγενείς του και προσκολλάται σε παρέες και σε πρόσωπα εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. Κορυφώνεται, όμως, στη φάση του Σκορπιού. Η πραγματική, απόλυτη ένωση προϋποθέτει τη διάλυση του «Εγώ» του ατόμου και τη μετάλλαξη του στο ζευγαρωτικό «Εμείς». Για να κάνεις μία αληθινή σχέση θα πρέπει, πρώτα, να είσαι ικανός να διαλύσεις το εγώ σου και να το επανασυναρμολογήσεις από την αρχή, με βάση τα καινούργια δεδομένα που θα σου «βάλει» η σχέση στην οποία μπαίνεις. Προφανώς, λοιπόν, ο Σκορπιός αντιπροσωπεύει τη βαθύτερη φάση της ένωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ένωση που εκπροσωπεί ο Ζυγός είναι ήσσονος σημασίας. Είναι πολύ σημαντικό δύο άνθρωποι - όσο μεγάλες διαφορές και να έχουν, όσο αταίριαστοι και αν είναι - να συνυπάρχουν ήρεμα και πολιτισμένα. Ο ίδιος ο ανθρώπινος πολιτισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αρσενική φάση της ένωσης, στο Ζυγό δηλαδή!


                           5)  ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το επόμενο στάδιο της ένωσης είναι εκείνο της Κοινωνικοποίησης. Το στάδιο αυτό το εκφράζουν ο Τοξότης και ο Αιγόκερος. Ο Τοξότης εκφράζει την αρσενική φάση της κοινωνικοποίησης. Διαδέχεται τη φάση του Σκορπιού (της απόλυτης ένωσης), την οποία προσπαθεί να εξελίξει. Λέει στο άτομο: μην πολυκλείνεσαι στη στενή σου σχέση! Αν το κάνεις μπορεί να λιμνάσεις και να αρχίσεις να βιώνεις τοξικές ενέργειες. Πάρε τον/την σύντροφο σου και βγείτε για να ξεσκάσετε, για να ανταλλάξετε ενέργειες με τους άλλους ανθρώπους. Ο Τοξότης φέρνει μία καινούργια, ακόμη πιο προχωρημένη, συνείδηση σε σχέση με εκείνη του Σκορπιού. Τη συνείδηση ότι αν εγκλωβιστείς πολύ στην προσωπική σου ζωή θα αποκοπείς από τις σημαντικές ζωτικές ενέργειες που μπορεί να σου προσφέρει η κοινωνία, ενέργειες που θα σε"αναβαπτίσουν" και θα σε αναζωογονήσουν σαν άτομο αλλά και σαν ζευγάρι.

Αυτό που ξεκινάει αρσενικά ο Τοξότης, το συνεχίζει και το ολοκληρώνει θηλυκά ο Αιγόκερος. Ο Αιγόκερος συμφωνεί, μεν, ότι είναι σημαντικό να κοινωνικοποιούνται οι άνθρωποι αλλά θεωρεί ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να εργάζονται μαζί, να παράγουν κάποιο έργο για την κοινωνία. Να μην κοινωνικοποιούνται, δηλαδή, «ανάλαφρα» αλλά για συγκεκριμένους, ωφελιμιστικούς σκοπούς! Για τον Αιγόκερο, ο κάθε άνθρωπος θεωρείται σαν ένα χρήσιμο γρανάζι του μηχανισμού που λέγεται κοινωνία, ένα γρανάζι που για να ολοκληρώσει την αποστολή του θα πρέπει να εργαστεί σκληρά, για να δώσει όσα περισσότερα μπορεί - μέσα από τη δουλειά του - στην κοινωνία. Για τον Αιγόκερο, λοιπόν, είναι σημαντικό να κοινωνικοποιούμαστε σε επαγγελματικό επίπεδο και να παράγουμε ένα απτό έργο, που να βελτιώνει την προσωπική μας ζωή και την κοινότητα στην οποία ζούμε.


                            6) ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΗΣ "ΣΥΜΠΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Ο Υδροχόος και οι Ιχθείς αποτελούν το Ζεύγος της Συμπαντοποίησης. Ο Υδροχόος, η αρσενική φάση αυτού του ζεύγους, «παίρνει» τη συνείδηση του Αιγόκερου και την προχωράει ακόμη περισσότερο. Θεωρεί, μεν, ότι είναι σημαντικό να βρει το άτομο τη θέση του μέσα στην κοινωνία, το κατάλληλο επάγγελμα που θα το καταξιώσει, που θα του φέρει χρήμα, αναγνώριση κ.λ.π. Ρωτάει, όμως: είναι αρκετά όλα αυτά; Μήπως πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα το νόημα της ζωής, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ κάτω; Ο Υδροχόος φέρνει έναν υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης στο άτομο, τόσο υψηλό που το κάνει - σε μερικές περιπτώσεις - να αρνιέται να εκτελέσει ακόμη και το «καθήκον» του (ένας χειριστής αεροπλάνου π.χ. που σε πείσμα των εντολών των ανωτέρων του αρνείται να βομβαρδίσει ένα χωριό με αμάχους).

Ο Υδροχόος βλέπει μακριά στο μέλλον. Αν είχε μπροστά του ένα διευθυντικό στέλεχος μιας μεγάλης βιομηχανίας θα του έλεγε: «κοίτα πόσο μολύνει ή βιομηχανία σου το περιβάλλον. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, τις τιμές και τα αξιώματα αφού αύριο ίσως να μην έχεις ούτε εσύ την απαραίτητη υγεία για να τα απολαύσεις, αφού τα παιδιά σου θα ζουν σε ένα μολυσμένο κόσμο και θα αρρωστήσουν, όσο εύπορα και αν είναι!». Ο Υδροχόος βλέπει πέρα από την καθημερινότητα και αντιμετωπίζει τη ζωή σαν ένα μεγάλο και πλατύ φαινόμενο μέσα στο Σύμπαν. Πάνω απ’ όλα, αγαπά τον άνθρωπο, δίχως να δίνει σημασία στους κοινωνικούς, φυλετικούς και άλλους διαχωρισμούς. Συναναστρέφεται όλους τους ανθρώπους, αρκεί αυτοί να είναι «συνειδητοποιημένοι».

Οι Ιχθείς, η θηλυκή φάση της συμπαντοποίησης, δεν κάνουν ούτε καν αυτόν τον τελευταίο διαχωρισμό. Για τους Ιχθείς όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη και αν ανήκουν και ότι βαθμό συνειδητότητας και αν έχουν (υψηλό ή χαμηλό). Το ζώδιο αυτό γνωρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έρθει στη Γη για να κουβαλήσει το δικό του «σταυρό μαρτυρίου». Ο πόνος, η οδύνη, η αγωνία, είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους. Γι’ αυτό, ανάμεσα μας πρέπει να βασιλεύει η συλλογικότητα και η αδελφοσύνη! Το προηγούμενο ζώδιο, ο Υδροχόος, θεωρούσε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια του, αρκεί να είναι σκεπτόμενοι. Για τους Ιχθείς, όμως, δεν είναι απαραίτητη ούτε καν αυτή η προϋπόθεση. Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια τους, ανεξάρτητα από το πόσο σκεπτόμενοι και «συνειδητοποιημένοι» είναι. Οι Ιχθείς, σαν το τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού, πολύ μακριά από την ατομική και βαθιά μέσα στη συμπαντική συνείδηση, διαισθάνονται ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Όλοι μας είμαστε κομμάτια βγαλμένα από τη μεγάλη και αδιαφοροποίητη μήτρα του σύμπαντος, κομμάτια που κάποτε είμαστε ενωμένα και προορισμένα να ξαναενωθούν!

Θωμάς Γαζής

Copyright: Θωμάς Δ. Γαζής


(Το άρθρο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Θωμά Γαζή : «Η Αστρολογία στην Τρίτη Χιλιετία», εκδόσεις «Πύρινος Κόσμος». Έχει παρουσιαστεί στα αγγλικά με τον τίτλο «The Living Zodiac» στο ιστορικό, κορυφαίο παγκόσμια   αμερικάνικο αστρολογικό περιοδικό «American Astrology», τεύχος Ιουλίου 2003).2 σχόλια:

Athena είπε...

Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που δείχνει πόση σοφία εμπεριέχει κι η αστρολογια και κατ' επέκταση το σύμπαν αφού όλα τελικά καταλίγουν σε μια ισοροποία. Επίσης είναι ένα άρθρο που βοηθάει ακόμα περισσότερο στην κατανόηση της αστρολογίας.

Διαβάζοντας, όμως, θα ήθελα να προσθέσω τη γνώμη μου σε δύο σημεία:
1) Το ζευγάρι Κριός-Ταύρος: Φυσικά μπορεί η Αφροδίτη να είναι εγωϊστρια και κυριαρχική και φαίνεται μέσω της μυθολογίας. Η Αφροδίτη ήταν ερωμένη του Άρη, απατώντας τον Ήφαιστο. Αυτό δεν είναι εγωϊστικό; Επίσης, η ομορφιά, την οποια αντιπροσωπεύει η Αφροδίτη, είναι ένα μέσο κυριασρχίας και δύναμης, όχι τόσο ήσυχης, αλλά σίγουρα ύπουλης.

2)Ζευγάρι Λέωντα - Παρθένου: Πιστεύω εδώ η Παρθένος πέρα από αυτά που περιγράφετε έρχεται να συμπληρώσει και να κατευνάσει τον εγωκεντρισμό του Λιονταριού με την τάση που έχει στην προσφορά στον συνάνθρωπο. Ετσι όχι απλώς ολοκληρώνει την πρώτη τριάδα ζευγων, αλλά προετοιμάζει και το εδαφος για την επόμενη που αντιπροσωπεύει το "μαζί" και το "εμείς".

Thomas Gazis - Θωμάς Γαζής είπε...

Νάσαι καλά αγαπητή Athena!

Ναι, η Αφροδίτη περιέχει αρκετά εγωιστικές ενέργειες αλλά ο περισσότερος κόσμος εδώ στην Ελλάδα την ταυτίζει με τον έρωτα ή και με την αγάπη (καμία σχέση) και έτσι συχνά την παρερμηνεύει!

Απολύτως ορθό αυτό που γράφεις για την Παρθένο!